Makkah al-Mukarramah

Dr. Wael Yagmoor

Jeddah

Dr. Hassan Koshak

Taif

Dr. Mohammed Felemban

 

Hail

Dr. Bader Mordi Alenazi

Tabuk

Dr. Ibrahim Abdullah Alhawiti

Jazan

Dr. Hytham Nasser Fageeh

Najran

Dr. Abdulrahman Ahmed Aseri

Al Qassim

Dr. Saif Fahad Al Rahaimi

Almadina Almonawara

Dr. Eihab Abdullah Mously

Abha – Aseer

Dr. Nabeeh A. Alqahtani

 

Albaha

Dr. Jawaher AlGhamdi

 

Al Qunfudhah

Dr. Mohammed Alzabidi

Eastern Region

Dr. Asim A. Alsuwaiyan

Al-Ahsa

Mr. Sami Alfazaa

Hafar Al Batin

Dr. Ibrahim Alsuhaimi